Vävpoesi – the Continuation

I am happy to announce that I will run a new Vävpoesi-event. The collective weave will be continued so more viewpoints can be added to the textile grid. Came and shared your messages and express your thoughts on september 11th between 17:00-23:00 on Kulturnatten at Stenkrossen, Lund. What do you want to say in relation to ‘Solidarity, Equal Value and Natural Affiliation’ (gemenskap, lika värde och självklar tillhörighet)

Both experienced as well as first-time weavers are welcome to have a go at the loom. I will be there to help. The Vävpoesi-event is free and is one of the many drop in activates at Stenkrossen during Kulturnatten.

See here and here to read more about the last Vävpoesi-event.

My definition of Poetic weaving (Vävpoesi) in Swedish:

Vävpoesi skapas när ord vävs in i textilier. Begreppet ”Vävpoesi” föddes ur tankar jag hade om att förena olika personers funderingar och ord, för att skapa en gemensam, stark sammanvävd röst. Där texten skaldas genom utdrag ifrån allas individuella röster. Där uttrycket inte styrs av en specifik person, utan skapas kollektivt allteftersom det textila verket växer.

Skriv ner dina tankar, åsikter och funderingar på remsor av gamla kläder och lakan och väv sedan samman dina ord med andras röster – till ett kollektivt tankeuttryck.
Genom att låta vissa av dina ord löpa över varptrådarna skapas flotteringar där orden blir synliga. Medan de ord på de delar av textremsorna som binds in i varpen blir gömda. Du väljer vilka ord du vill skall tala direkt till betraktaren och vilka som tyst skall viska inne i väven. Tillsammans skapas så den vävpoesi som vi alla kan läsa. Det konstnärliga uttrycket bygger vi på så vis gemensamt, där varje individ som väver bestämmer sin del i helheten.

 

Photo credit (right picture) Vävpoesi: Rosa Rydahl